Firma Colorificio San Marco S.p.A., vedúca skupiny San Marco group, je firmou s vedúcim postavením vo výrobe a predaji farieb a lakov pre profesionálne stavebníctvo v Taliansku. Jej silou je jej história, ktorá sa začala v roku 1937 v Benátkach na základe rozhodnutia Cav. Pietra Tamburiniho, a dnes je spravovaná už štvrtou generáciou podnikateľov rodiny Geremia a rozvinula sa tak, že sa stala vzťažným bodom na medzinárodnej scéne. Decorativi San Marco je značka firmy Colorificio San Marco S.p.A., špecializovanej v dekoračných lakoch.

Naša bohatá ponuka exteriérových a interiérových farieb Vám otvára nespočetné možnosti. Či už hľadáte omietky, dekoratívne úpravy, farby šetrné k životnému prostrediu, farby do zafajčených priestorov, farby proti plesniam, vysoko umývateľné farby, farby proti grafitti, farby na drevo a iné povrchy, alebo penetračné nátery; všetko nájdete práve u nás.

Spoločnosť San Marco postavila svoju úspešnú históriu na týchto siedmych pilieroch:

  • výber kvalifikovaných zamestnancov a kontinuálny vývoj ich profesných zručností;
  • výskum a vývoj, ktorý je schopný prinášať inovácie v harmónii s požiadavkami trhu;
  • najväčšia pozornosť je venovaná kvalite produktov a procesov, o čom svedčí prijatie prísnych disciplinárnych protokolov pre získanie certifikácie kvality medzinárodného rozsahu;
  • kompozícia širokého sortimentu výrobkov, ktoré plnia špecifické a diferencované potreby;
  • konfigurácia produktov v náterových systémoch budov, alebo v sadách doplnkových produktov a služieb, ktoré poskytujú komplexné riešenie zamerané na potreby zákazníka;
  • starostlivosť o vzťahy so zákazníkmi, založená na pozornosti, pomoci, niekedy na priateľstve, prostredníctvom priebežnej aktualizácie ich vedomostí prostredníctvom vzdelávacích kurzov organizovaných v špeciálnom vzdelávacom stredisku;
  • adaptácia filozofie založenej na trvalo udržateľnom rozvoj, ochrane životného prostredia, rešpekte k prírode, pozornosti k blahu ľudí. O tom svedčí vytvorenie značky Greenspirit, venovanej zelenej stavbe, a vynálezu metódy posudzovania životného cyklu (LCA) pre meranie vplyvu produktov a služieb na životné prostredie.
  • Dodržiavanie týchto pilierov prinieslo spoločnosti San Marco neprerušený nárast obratu a kontinuálnu expanziu na trhoch pôsobenia. Dnes sa Spoločnosť San Marco nachádza vo viac ako 55tich krajinách sveta.